Dobičkonosnost

Značilnost ekonomske kategorije, da prinaša dobiček, in se razlikuje od dobičkovnosti. Meri se s stopnjo ustvarjenega dobička na vložek. V praksi zato pojem enačimo s samo stopnjo, ki dobičkonosnost predstavi.