Dodatek Za Preventivo (In Represijo)

Del funkcionalne premije premoženjskih zavarovanj, ki ga zavarovalnica nameni za preventivne dejavnosti za zmanjšanje tveganja v prihodnje (glej preventiva in represija).