Dodatna Starostna Pokojnina

je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pravica iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo zavarovanec pridobi po preteku 12 mesecev od vključitve v to zavarovanje (izjema so javni uslužbenci), če je star vsaj 58 let in če je pridobil pravico do pokojnine v obveznem pokojninskem zavarovanju. Za pridobitev dodatne starostne pokojnine morajo biti izpolnjeni vsi navedeni pogoji.