Dodatni Kapital

Zakonsko opredeljena kategorija dela kapitala zavarovalnice.