Dodatno Pokojninsko Zavarovanje

praviloma deluje (za razliko od sprotnega financiranja) na kapitalski osnovi, kar pomeni, da se sredstva članov pokojninskih načrtov zbirajo na njihovih osebnih računih in so vložena v različne naložbe, da bi se povečala njihova vrednost. Iz zbranih sredstev na osebnih računih se zavarovancem po upokojitvi izplačujejo dodatne pokojnine. je v Sloveniji urejeno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem obstaja prostovoljno (namenjeno vsem, ki so vključeni v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja) in obvezno (za ozko skupino z zakonom opredeljenih poklicev).