Dolgoročno Zavarovanje

Je zavarovanje, ki je sklenjeno za dobo, daljšo od enega leta. Lahko je sklenjeno za vnaprej dogovorjeno dobo (večletno zavarovanje) ali pa njegovo trajanje ni dogovorjeno. V tem primeru je dogovorjen samo začetek zavarovanja, konec pa je odvisen od volje strank (trajno ali permanentno zavarovanje). Tipična dolgoročna zavarovanja so na primer življenjska zavarovanja, požarno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje.