Donos

1. V denarni merski enoti izražen uspeh kakšne pridobitne dejavnosti v opazovanem obdobju, v katero so vložena kakšna sredstva; pri podjetjih se najpogosteje izraža kot dobiček, lahko pa tudi kot dividende, obresti, najemnina, itd.
2. V poslovnih financah razlika med prejemki in izdatki v zvezi z naložbo, ponavadi poenostavljeno izražena z obrestmi in čistim dobičkom.