Donosnost

Lastnost oziroma značilnost nečesa, da prinaša donos, ki se najpogosteje izraža oziroma predstavlja z razmerjem med doseženim donosom in naložbo (stopnjo donosa). Zato v praksi pojem običajno enačimo z razmerjem oziroma odstotkom, s katerim merimo .
Uveljavljene kratice angleških izrazov za označevanje i so ROR (rate of return), ROA (return on assets), ROI (return of investment) in ROE (return on equity). Glej tudi seznam kratic.