Doživetje (Pri Življenjskih Zavarovanjih)

Zavarovana nevarnost zavarovančevega preživetja zavarovalnega obdobja.Nevarnost je uresničena, če je zavarovanec po koncu zavarovalnega obdobja še živ.