Družba Za Vzajemno Zavarovanje

Družba za vzajemno zavarovanje oziroma vzajemna zavarovalnica je najstarejša in posebna pravnoorganizacijska oblika za opravljanje zavarovalnih poslov, ki je na področju Evrope še zdaj precej razširjena. Njeno delovanje je podobno načelom zadružništva, saj so njeni člani zavarovanci sami, njihov poglavitni namen pa ni toliko pridobivanje dobička, ampak izboljševanje zavarovalnih storitev oziroma zaščite.