Dvojno Zavarovanje

Zavarovanje istega objekta ali iste stvari pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto nevarnostjo za isti interes in isti čas, pri čemer seštevek zavarovalnih vsot presega zavarovalno vrednost zavarovane stvari.