Ekscedentno Pozavarovanje

Glej vsotnopresežkovno pozavarovanje.