Ekvivalenca

Povrnitev škode v denarju za tisto, kar je izgubljeno oziroma uničeno. Denarni znesek je določen v višini vrednosti izgubljene stvari oziroma v višini zmanjšanja vrednosti poškodovane stvari.