Enostavni Škodni Količnik

Razmerje med obračunanimi škodami in zaračunano premijo.