Faktorji Razvoja

V trikotniških metodah za izračun škodnih rezervacij količniki razmerij vrednosti med sosednjima celicama iste vrstice tabele.