Flotantno Zavarovanje Zalog

Način zavarovanja, ki omogoča zavarovalno kritje vsakokratnih zalog blaga na dan nastanka zavarovalnega primera po cenah, ki jih zavarovanec vodi v knjigovodskih evidencah.