Gospodarska Škoda

Vsako neugodno, protigospodarno, slučajno prizadetje gospodarske moči kakšne gospodarske enote, tj. zmanjšanje ali nezvečanje premoženja.