Harmonizacija

Proces usklajevanja zakonodaje posameznega področja v članicah EU. Rezultat tovrstnega usklajevanja je zakonodaja, ki ima podoben učinek, ni pa nujno, da so zakoni povsem identični.