Havarija

Škode, ki jih utrpi plovilo med trajanjem ene plovbe. Ločimo dve vrsti havarije, in sicer generalno ter posamično. Generalna vključuje vse škode, ki nastanejo kot posledica reševanja ladje in tovora pred skupno nevarnostjo, zato v tej škodi enakomerno sodelujejo vsi udeleženci/lastniki plovbe. Posamična predstavlja posamično škodo na ladji oziroma tovoru, v njej pa sodeluje le lastnik poškodovanega objekta.