Heterogenost Rizika

Razpršenost prevzetih zavarovanj glede na predmet zavarovanja, kraj zavarovanja ali zavarovane nevarnosti. Nasprotje je homogenost rizika.