Homogenost Rizika

Istovrstnost prevzetih rizikov (zavarovanj), ki imajo toliko skupnih značilnosti, da je verjetnost nastanka škodnega dogodka znotraj prevzetih rizikov enaka.