IBNER

Incured But Not Enough Reported; rezervacija za nastale, vendar ne dovolj prijavljene škode