IBNR

Incured But Not Reported; rezervacija za nastale neprijavljene škode