Incoterms

Standardne trgovinske klavzule, ki se najpogosteje uporabljajo v mednarodnih prodajnih pogodbah in opredeljujejo pravice in obveznosti kupcev ter prodajalcev predvsem z vidika prehoda tveganja za naključno uničenje stvari ter časa in kraja izpolnitve pogodbenih obveznosti.