Indeks

Relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se razlikujeta le po času ali kakšnem stvarnem znaku. Običajno tovrstni količnik pomnožimo s 100, s čimer dobimo odstotni , kar je običajna oblika predstavitve ov.