Indirektno Zastopanje

Način zastopanja, pri katerem zastopnik na podlagi pooblastila sklepa posle v svojem imenu in na račun pooblastitelja. V zavarovalništvu lahko tovrstna zastopanja zavarovancev zasledimo pri upravnikih večstanovanjskih zgradb, pri leasingih ipd.