Integralna Franšiza

Znesek, do katerega zavarovanec nosi škodo sam. Če pa škoda preseže ta znesek, zavarovalnica povrne škodo v celoti.