Invalidnina

Nadomestilo oziroma zavarovalnina, ki je posledica invalidnosti zavarovanca.