Invalidnost

Izguba pridobitne zmožnosti (za katerokoli organizirano delo) in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne zmožnosti za delo v svojem poklicu zaradi telesne ali duševne okvare.
INVALIDSKA RENTA – Invalidnina, ki se izplačuje v obliki rente.