Izjava O Naložbeni Politiki (Pokojninskih Zavarovanj)

V zvezi z obvladovanjem naložb mora vsak izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeti t. i. izjavo o naložbeni politiki in jo predložiti svoji nadzorni instituciji. Izjava o naložbeni politiki vsebuje največje dopustne izpostavljenosti po posameznih vrstah naložb, razporeditev naložb, določitev posameznih vrst tveganj, opis postopkov za obvladovanje posameznih vrst tveganj, predvideno izpostavljenost zavarovancev posameznim vrstam tveganj ter druge predpisane vsebine.