Izkaz Gibanja Kapitala

Temeljni računovodski izkaz, ki predstavlja vsa povečanja in zmanjšanja lastniškega kapitala, povezana z razmerji med lastniki pri poslovanju, ločeno po njegovih posameznih sestavinah.