Izkaz Poslovnega Izida

Temeljni računovodski izkaz, ki predstavlja prihodke in odhodke v opredeljenem obdobju ter poslovni izid.