Izključena Nevarnost

Nevarnost, ki je zavarovalnica ne sprejema v zavarovanje in je kot taka v zavarovalni pogodbi izrecno izključena iz zavarovalnega kritja. Zavarovalnica v primeru nastanka škodnega dogodka zaradi tovrstne nevarnosti nima obveznosti za poplačilo škode. Glej tudi nezavarovaljiva nevarnost.