Izključitve

Določila v zavarovalnih pogojih (ali v zakonu), s katerimi je opredeljeno, kdaj posamezni škodni dogodek ni krit z zavarovanjem in torej zavarovalnica kljub nastanku škodnega dogodka nima obveznosti povračila škode. Najpogosteje so izključitve opredeljene z naštetimi izključenimi nevarnostmi ali z izključenimi vzroki nastanka določene (sicer krite) nevarnosti.