Izravnalne Rezervacije

Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki se oblikujejo za potrebe izravnave nihanj v škodnih dogajanjih v daljšem časovnem obdobju.