Izravnanje Gospodarskih Nevarnosti

Izenačevanje gospodarske nevarnosti za vse nevarnostne objekte v nevarnostni skupini z izkoriščanjem zakona velikega števila, s čimer je gospodarska nevarnost na splošno izenačena tudi za vse nevarnostne subjekte, ki jim nevarnostni objekti pripadajo; s porazdeljevanjem škode poteka v času in prostoru; sredstvo zavarovanja ter hkrati pomembno področje nalog zavarovanja.