Izravnava Rizika

Prenos dela prevzetega rizika v sozavarovanje (horizontalna izravnava) ali pozavarovanje (vertikalna izravnava) z namenom obvladovanja prevzetih tveganj. Je osnovno orodje zavarovalnice, ki ji omogoča, da sprejema v zavarovanja tudi tveganja, ki so tako visoka, da bi ogrozila obstoj zavarovalnice, če bi jih v celoti prevzela nase.