Jamstvo

Obveznost, ki jo po zavarovalni pogodbi prevzema zavarovalnica. Ločimo formalno in materialno . Formalno se nanaša na veljavnost same zavarovalne pogodbe, vsebinsko pa tudi na učinkovanje zavarovanja. Dober primer razlikovanja med formalnim in vsebinskim m predstavlja karenca.