Javni Interes

je interes večine državljanov, ki je v skladu s pravili družbenopolitičnega sistema zapisan v predpisih posamezne države.