Jedrski Pool

Zavarovalni pool, ustanovljen za potrebe opravljanja zavarovalnih poslov, povezanih z jedrskimi nevarnostmi.