Kapaciteta

Sposobnost sprejemanja rizikov v zavarovanje oziroma pozavarovanje. Meri se z zneskom prevzetih zavarovalnih vsot posameznih istovrstnih rizikov.