Kapitalizacija

Znižanje zavarovalnih vsot pri življenjskem zavarovanju z varčevalno funkcijo, ki se izvede po prenehanju plačevanja premije. Višina zavarovalnih vsot je poleg standardnih kriterijev za določitev premije (spol, starost zavarovanca) odvisna predvsem od števila vplačanih premij in preostale dobe trajanja zavarovanja.