Kapitalska Ustreznost

Zakonska (pa tudi poslovnomoralna obveznost lastnikov kapitala) obveznost zavarovalnice, da mora imeti v vsakem trenutku več kapitala, kot ga zakon zahteva glede na obseg in vrsto poslov (ter z njimi povezanimi tveganji), s katerimi se zavarovalnica ukvarja.