Kavcijsko Zavarovanje

Po Zakonu o zavarovalništvu je kavcijsko zavarovanje (zavarovalna vrsta 15) zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov. Po vsebini je podoben bančni garanciji.