Kazalec

Informacija, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj, lahko je posamezen podatek ali kazalnik.