Kazalnik

Relativno število, dobljeno s smiselno primerjavo dveh velikosti, ki omogoča oblikovati ustrezno sodbo. Med kazalniki razlikujemo indeks, koeficient in stopnjo udeležbe.