Klavzula

Stopnja zavarovalnih pogojev, ki zelo ozko ureja določeno zadevo v splošnih ali posebnih pogojih, včasih celo zgolj za posamezno individualno zavarovanje. Klavzule se vedno nanašajo na neke druge zavarovalne pogoje (zavarovanje po klavzulah je mogoče sklepati le kot dodatek k nekemu drugemu zavarovanju).