Kogentni Predpisi

Prisilni predpisi, ki so jih stranke dolžne spoštovati, sicer praviloma sledi sankcija.