Kohorta (Polic)

Izraz, ki originalno pomeni vojaško enoto v starorimski vojski. Preneseno predstavlja skupino zavarovalnih polic, ki ima enake glavne značilnosti, kot so obseg kritja, datum začetka trajanja zavarovanja itd.