Količnik Podzavarovanja

Razmerje med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo zavarovanega predmeta, ki je manjši od 1 (sicer govorimo o nadzavarovanju).